Category Archives: Uncategorized

Fallback for all categories

Removing simple PDF password

At my work I receive my payslip as a pdf file with a password. This is very nice, as it of cause prevents anybody from snooping into my salary. Though today I had the need for sending a copy of my payslip to my bank adviser, so I needed to create a version with the password protection removed. Luckily it was pretty simple, as I could just use ghostscript on my mac. XXX is the password, and the parameters outputFileName.pdf and inputFileName.pdf is self-evident.

gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite \
 -sPDFPassword=XXX -sOutputFile=outputFileName.pdf \
 -c .setpdfwrite -f inputFileName.pdf

Mit master diplom er ankommet

Efter godt med ventetid fik jeg mit diplom tilsendt i sidste uge. Det krævede lidt snak med eksamenskontoret inden jeg fik det, men nu er det her og kan hentes fra min CV side. Det er utroligt hvor meget arbejde der ligger i sådan et stykke papir, så når man endelig ser det, er det en sjov men dejlig følelse. Jeg har scannet det ind i to versioner. En hvor det kun er selve karakterene, og en med de resterende dele af diplomet.